Nejlevnější povinné ručení

Goethe-Zertifikat: Co obnáší zkouška a kde ji lze na Moravě složit?

goethe-zertifikat bez-jazykovky

Goethe-Zertifikat je mezinárodně uznávaná zkouška z němčiny, garantovaná Goethe Institutem. Vedle Rakouského jazykového diplomu se jedná o jednu z nejprestižnějších jazykových zkoušek z němčiny vůbec.

 

Goethe-Zertifikat slouží primárně jako doklad o určité znalosti jazyka. Držitel jej může využít různě, např. při žádosti o německé občanství, jako doklad o znalosti jazyka při hledání zaměstnání v německy mluvících zemích i v ČR (čeští zaměstnavatelé k němu často přihlížejí) nebo pro doložení znalosti jazyka před zahájením studia v německy mluvících zemích. Sekundárně můžeme také sledovat vlastní jazykový rozvoj a stvrdit si tak dosažení určité úrovně. Výhodou zkoušek od Goethe-Institutu je jejich trvalá platnost.

 

Zkoušku lze složit na všech úrovních, od úrovně A1 (začátečník) až po C2 (velmi pokročilý). Nejčastěji se skládá zkouška na úrovni B1, B2 a C1 a na tyto úrovně také probíhají naše přípravné kurzy.

 

Zkouška na jakékoliv úrovni se skládá z několika částí. První částí je pochopení psaného textu. V této části dostanete několik článků, inzerátů atd., ze kterých musíte vyčíst některé informace na základě položených otázek. Druhou částí je porozumění mluvenému slovu, během kterého musíte na základě vyslechnutých nahrávek odpovědět na otázky. Ve třetí části se cvičí písemný projev na určité téma, nejčastěji jako odpověď na mail atd. Poslední částí je část ústní, ve které se musíte představit, zodpovědět otázky a vést diskuzi s porotou, případně s jiným kandidátem o zkoušku. Všechny písemné části obsahují různé testové úlohy – výběr z několika možností, rozhodnutí, zda je, nebo není tvrzení správné atd.

 

Zkouška na Goethe-Zertifikat bohužel nelze složit nikde v Olomouci. Nejbližší zkušební centrum se nachází v Přerově (Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov), případně v Ostravě, Brně či Zlíně.