I senioři se mohou učit jazyky. Má to smysl!

výuka seniorů - bez-jazykovky.cz

Mladí lidé se jazyky učí především proto, aby si zvýšili pracovní uplatnění, senioři zase výuku chápou jako smysluplné vyplnění volného času, poznávání nových lidí a jako prostředek ke splnění dávných snů, jako je například návštěva cizí země.

 

Senioři jsou dnes mnohem aktivnější, než byli ještě před 10 lety. Už nechtějí sedět doma a mluvit o tom, co je bolí a že už mají v životě všechno za sebou. Chtějí si užívat, vzdělávat se, plnit si sny – zkrátka vynahradit si léta, po která museli většinu času obětovat práci, péči o rodinu a dalším povinnostem. Více tak cestují za poznáním, častěji navštěvují různé kurzy a výukové programy. Nemalá část z nich pak obě záliby spojí v jedno a odjíždí do zahraničí právě na jazykový kurz.

 

Co seniory motivuje?

Důvodů, proč se senioři vracejí k výuce jazyků, je řada – někteří chtějí navázat na základy, které nabyli v dřívějších letech, jiní si chtějí cizí řeč osvěžit. Najdou se ale i tací, kteří pro své rozhodnutí mají praktičtější pohnutky – chtějí cestovat nebo si přečíst oblíbenou knížku v originále. Rádi také v rámci kurzů a zahraničních cest poznávají nové lidi a jiné kultury.

 

Lektoři mají rádi seniory v hodinách

Jazykový lektoři, jejichž kurzy senioři navštěvují, si spolupráci s nimi pochvalují. Jsou prý velmi pozorní, snaživí a hodně se ptají, když jim není něco jasné. U mladých lidí tomu většinou bývá naopak – bojí se před ostatními projevit a na nejasnosti se neptají, protože se nechtějí „ztrapnit“. Senioři tyto zábrany nemají, protože vše berou s určitou nadsázkou.

 

Nenechat se odradit věkem a pamětí

Pravdou je, že seniorům už učení nejde tak snadno – neučí se totiž napodobováním jako děti a mládež. Výuka jazyků je ale výborným prostředkem k procvičování paměti, jemuž by lidé ve vyšším věku měli také věnovat přiměřeně času. Nesmí se proto nechat odradit předsudky, že výuka cizích jazyků je jen pro mladší generace – i tady totiž platí, že vůle a snaha zmůžou nejvíc.

Prohlubovat své jazykové znalosti mohou senioři samozřejmě i v kurzech, které nabízí portál bez-jazykovky.cz. Osvěží si díky nim gramatiku, přiučí se nová slovíčka a procvičí mluvený projev. Otevřené jim jsou i hodiny v konverzačním klubu, kde si nad šálkem kávy nebo čaje mohou v cizím jazyce popovídat s lektory i dalšími účastníky.