Nejlevnější povinné ručení

Idiomy: Jeden ze způsobů, jak si procvičit angličtinu

Kdo by neznal idiomy „cítit se jako nahý v trní“, „dělat z komára velblouda“, „být černou ovcí rodiny“ apod.? Použijeme je i několikrát během dne a ani nás nenapadne pochybovat o tom, že by někdo nepochopil, co jsme chtěli vyjádřit. Pokud však komunikujeme s cizinci, můžeme v jistých případech narazit na bariéru neporozumění.

 

Idiomy jsou ustálené výrazy či frazémy, jejichž význam z významu užitých slov nelze odvodit. Když např. někdo řekne, že v určité situaci ztratil hlavu, neznamená to, že by mu hlava v danou chvíli upadla. To byste ale cizinci museli vysvětlit, protože tento idiom nemá zažitý a hned nepochopí jeho význam.

 

Kdybyste chtěli doslova přeložit český idiom do angličtiny nebo jiného cizího jazyka a použít ho při konverzaci s rodilým mluvčím, patrně by nechápal, co mu chcete sdělit. Potíž je v tom, že když jste cizinec, berete význam slov příliš vážně a hned vám nedojde, že mají přenesený význam.

 

Každý jazyk má své vlastní idiomy, z nichž lze vybrat ty, které významově nejvíce korespondují s  našimi. Naučit se je přitom neznamená biflovat si zbytečné fráze, pro které jen málokdy najdete uplatnění – mnohdy pomohou procvičit si gramatiku, naučit se nová slovíčka a osvojit si některá slovní spojení.

 

Idiomy: Jeden ze způsobů, jak si procvičit angličtinu