Který cizí jazyk si vybrat?

jazyky bez-jazykovky.cz

Angličtina, němčina, francouzština, ruština… nebo nějaký‚ exotičtější‘ jazyk? Který je dnes žádaný a může zvýšit úspěšnost na trhu práce?

 

Jazyk si můžete vybrat dle svých potřeb – buď podle toho, kam profesně směřujete (ať už místně či oborově), nebo podle toho, který jazyk se vám líbí a je vašemu srdci blízký – takové řeči se člověk učí spíš pro radost, pokud se ji ale naučí ovládat opravdu dobře, může mu právě tak pomoci v pracovním uplatnění.

 

Silná trojka cizích jazyků

Angličtina dnes už patří do základní jazykové výbavy. Zaměstnavatelé ji při náboru nových pracovníků berou jako samozřejmost a často k ní žádají druhý jazyk. Znalost samotné angličtiny tak není dostatečnou zárukou dobrého uplatnění na trhu práce – a to i vzhledem k tomu, že ji dnes z cizích jazyků ovládá nejvíce lidí.

Němčina u nás nepatří k nejoblíbenějším a nejvyhledávanějším, přitom ji ale zaměstnavatelé poměrně často vyžadují – především proto, že Německo i další německy mluvící země jsou velmi dobrými obchodními partnery. Němčina tedy u nás perspektivní rozhodně je. Mimo to, pokud sníte o studiu v zahraničí a nemíříte zrovna na prestižní školy ve Velké Británii nebo USA, s dobrou němčinou najdete vynikající vzdělání i u sousedů. To samé platí o práci.

Ruština je stále jedním z nejperspektivnějších jazyků, neboť od doby, co se ji naši rodiče a prarodiče museli učit povinně, už nějaký čas uplynul a tato řeč se v našich končinách trochu vytratila. Sílící obchodní vazby s rusky mluvícími a asijskými zeměmi, které rusky hovoří spíše než anglicky, zvyšují poptávku po rusky mluvících pracovnících.

 

A co románské jazyky?

Francouzština, španělština a italština jsou na našem pracovním trhu žádané méně, neznamená to ale, že byste s nimi nepochodili. Skýtají také možnosti uchytit se v zahraničí.

Francouzština je vedle němčiny nejrozšířenějším evropským jazykem – kromě Francie se s ní hovoří i ve Švýcarsku, Belgii či Lucembursku, mimo Evropu pak v Kanadě a v řadě dalších zemích. Kromě toho je úředním jazykem řady mezinárodních organizací.

Španělština v Evropě velké uplatnění nemá, zato v Latinské Americe jde o jazyk číslo jedna. Pokud vás srdce táhne třeba právě do těchto končin, bude se vám hodit.

Italština je jazyk spíše pro zapálené milovníky všeho italského. Kromě Itálie se s ní v Evropě ani nikde jinde ve světě tak dobře nedomluvíte. Těch, kteří jí hovoří, ale u nás není nijak moc, a tak se s ní mezi překladateli, průvodci či jinými atraktivními profesemi jistě neztratíte.

 

A co nějaký exotický jazyk?

Umět nějaký exotický jazyk znamená určitou společenskou prestiž i téměř jisté pracovní uplatnění – budete-li jedním z pár desítek lidí, kteří tímto jazykem u nás hovoří. Záleží samozřejmě na tom, o  jakou řeč jde.

Čínština – pro mnohé jazyk, kterému je těžké porozumět, natož se ho naučit. Ti, kteří mají předpoklady pro studium jazyků, by ale nad ní mohli zauvažovat. Čína se na světovém trhu stává velmi silným hráčem a už i spousta evropských firem (včetně českých) navazuje spolupráci s čínským průmyslem a počet čínských investic v ČR se také zvyšuje. Samozřejmě, že při komunikaci s jeho zástupci vystačí s angličtinou, jak se ale spolupráce s Čínou bude prohlubovat, čínština se může stát velmi perspektivním jazykem.

Japonština je mezi asijskými zeměmi také poměrně perspektivní, učí se jí ale spíš ti, kteří si oblíbili Japonsko jako takové a rádi by jej procestovali. Japonsko je velmi vyspělá země a domluvíte se tu i anglicky, proto byste vzhledem k její obtížnosti (stejně jako u čínštiny) a značným nákladům na její výuku měli dobře zvážit, jestli vám opravdu stojí za to.

 

Jaký jazyk vybrat svému potomkovi?

Máte-li doma dítě školou povinné a uvažujete, jaký druhý jazyk by se mělo učit, vezměte v úvahu především jeho záliby a to, kam směřuje.

Dívky většinou touží navštívit romantické země, jako je Francie, Itálie nebo Španělsko, a chtějí se naučit i jejich jazyky. Pokud si jste jisti, že se nejedná jen o rozmar, který za chvíli opadne, snažte se je v tom podpořit. Možná to jednou s některou z těchto řečí dotáhnou tak daleko, že budou moci pracovat v zemi, v níž se tímto jazykem hovoří.

Máte-li naopak doma dospívajícího chlapce, kterému se líbí v pohostinství a má to blízko např. do Německa), podpořte ho ve výuce němčiny – při letní brigádě si může u západních sousedů slušně přivydělat a později se i lépe uchytit.