Nejlevnější povinné ručení

Lektorka Karin Trbolová učí němčinu činnostně orientovanou metodou

Karin Trobolová FB

Mgr. Karin Trbolová je sympatická a usměvavá lektorka, která zpříjemní výuku němčiny každému klientovi. Díky svým zkušenostem ale dokáže do svých hodin implementovat i metody, které studujícím osvojování si cizí řeči zjednoduší. V rozhovoru nám například prozradila, co je to činnostně orientovaná metoda výuky jazyka.

 

Jaké kurzy v rámci portálu bez-jazykovky.cz nabízíte a jaké skupině studujících jsou určené?

Pro příští rok nabízím dva kurzy – Němčina s úsměvem a Konverzace bez zábran. První z nich je zaměřen hlavně na vysvětlení, procvičení a upevnění základní a středně pokročilé gramatiky, nebude chybět čtení s porozuměním a poslech vybraných dialogů. Konverzační část bude věnována běžným, často frekventovaným tématům (rodinné vztahy, objednání noclehu, jídla, nákupy, sport, zdraví, volný čas atd.). Kurz je určen začátečníkům (úplným i těm „falešným“). Druhý kurz bude určený pokročilejším zájemcům, kteří si rozšíří všeobecný přehled o německy mluvících zemích, seznámí se hlouběji s reáliemi Německa – geografií, typickými německými svátky a oslavami, kulturou a vědou, přírodou a životním prostředím, naučí se používat němčinu v přirozených kontextech.

 

Ve svém životopisu uvádíte, že jste absolvovala kurz na činnostně orientovanou výuku německého jazyka. Čemu takový kurz vyučuje?

Činnostně orientovaná výuka je založena na snaze přimět studenta k jazykové aktivitě, přičemž propojuje jeho logické myšlení, tvořivost a všechny dosavadní zkušenosti. Důraz se klade na aktivní užívání jazyka v různorodých situacích. Rozšířenou pomůckou je interaktivní tabule, která umožňuje v širokém měřítku zapojení žáka i učitele do výuky.

 

Mimo výuky němčiny se věnujete i překladům. Jakou zajímavou knížku už jste například přeložila?

Překlady se zabývám pouze okrajově, např. v době studia na vysoké škole jsem se spolupodílela na přeložení autobiografických črt známého polského režiséra Andrzeje Wajdy „Moje filmy“ týkajících se zejména režisérovy vlastní filmové tvorby. Kromě toho jsem příležitostně překládala především z němčiny do češtiny, např. průvodce po Olomouci, jídelní lístek, dále texty právního charakteru nebo odborné pojednání o minerálech v mořských korálech aj.

 

Jako lektorka a překladatelka jistě dokážete nejlépe posoudit, jak při osvojování si cizího jazyka může pomoci literatura. Doporučila byste svým klientům a klientkám hodně číst a učit se porozumění cizímu textu, nebo je lepší cizí řeč poslouchat a aktivně ji používat při komunikaci s rodilými mluvčími?

Četba knih v originálu nepochybně rozšiřuje znalost cizího jazyka jednak z hlediska jazyka jako takového, jednak z hlediska poznání kultury dané země. Z vlastní zkušenosti však vím, že pro vyjadřovací pohotovost má větší efekt sledování televize, poslech písniček, popř. rádia, tedy médií, kde je slyšet výslovnost rodilých mluvčí, intonaci, nejčastěji používané fráze; informační hodnotu mají i případné výrazy nespisovné. Největším přínosem je však aktivní komunikace s rodilým mluvčím, který vnese do učení autenticitu a často také jiný stylistický přístup.

 

Na co Vy osobně jako vyučující kladete největší důraz – na gramatiku, konverzaci…? Nebo je to individuální podle potřeb konkrétního žáka či skupiny?

Pokud pracuji se začátečníky, kladu větší důraz na osvojování slovní zásoby a základů gramatiky, až poté přichází na řadu konverzace. U pokročilejších studentů upřednostňuji konverzaci, radím jim, aby se nebáli mluvit, i když budou dělat chyby. Zároveň se snažím o odstraňování typických „bohemismů“.

 

Navštěvujete ráda a často německy mluvící země? Co se Vám v dané z nich nejvíce líbí a kam byste doporučila čtenářům určitě zavítat, co vyzkoušet?

Před rokem 1989 jsem navštívila několikrát Drážďany, později jsme jezdili na dovolenou k Baltskému moři (Rostock, Warnemünde), během studia jsem pracovala na různých letních brigádách (Eichstätt, Passau). Shodou okolností jsem blíže poznala průmyslové město Halle an der Saale a blízké město veletrhů Lipsko.  S uvolněním hranic po roce 1989 jsem se samozřejmě podívala i do známých měst bývalé NSR. Za navštívení stojí nepochybně i mnohá rakouská města, několikrát jsem byla ve Vídni, v Linzi, Grazu, zavítala jsem i do Švýcarska. V německy mluvících zemích je spousta pěkných měst, která stojí za to navštívit, navíc je tam i krásná příroda, které je možno využít pro různé druhy sportu.

 

Mluvíte také polsky. Jak jste se k polštině dostala? A do jaké míry Vám tato řeč otevřela cestu k Polsku, Polákům a polské kultuře?

Jako dítě jsem pobývala s rodiči ve Varšavě, a přestože jsem tam chodila do české základní školy, sledovala jsem pohádky v polské televizi a chodila si hrát ven s místními dětmi, takže jsem se naučila polsky velmi dobře. Oba jazyky jsou si v mnohém podobné.  Když jsem uvažovala, jaký druhý předmět si vyberu při studiu na FF UP, padla logicky volba právě na polštinu.

 

Co byste závěrem vzkázala svým (současným i budoucím) klientům a klientkám?

Nikdy není pozdě začít se učit cizí jazyk. Čím dřív začnete, tím budete úspěšnější. 🙂