Nejlevnější povinné ručení

S lektorkou Janou Mazánkovou z Olomouce se němčiny bát nemusíte

Jana Mazánková Němčina

Mgr. Jana Mazánková vyučuje německý jazyk už od roku 1999. Kromě něj učila občanskou výchovu, společenské vědy, právo a dějiny, takže i její další obzory jsou velmi široké. To z ní dělá špičkovou lektorku, která při výuce jazyka dokáže uplatnit veškeré své znalosti a zkušenosti. Vyučovat tak může širokou skupinu klientů – od žáků základních škol až po zaměstnance velkých firem.

 

Kde jste získala praktické zkušenosti s německým jazykem?

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu v Olomouci obor Germanistika  – Klasická filologie. Na germanistice probíhala veškerá výuka v německém jazyce, zprostředkovaná převážně rodilými mluvčími. Soukromě jsem také navštěvovala přátele v Německu.

 

Jak dlouho už němčinu vyučujete a kde jste již působila?

Německý jazyk vyučuji od roku 1999. Začínala jsem na střední škole, občas doučovala soukromě studenty a učila zaměstnance firem (například Hornbachu).

 

S jakými problémy se v němčině Vaši studenti potýkají nejčastěji?

Německý jazyk vidí studenti jako velmi obtížný, složitá je pro ně gramatika, použití členů, pádů, slovosled. Na poslech upřednostňují jazyk anglický. Němčina ale nemusí být tak náročná, když se k její výuce přistupuje individuálně a v kurzu podchytíme problémy, s nimiž se studující potýká. Učení ho pak začne víc bavit a je pro něj jednodušší.

 

Na co se při výuce soustředíte především?

Při výuce je důležitá atmosféra celé hodiny a kontakt mezi vyučujícím a studentem. Podstatné je, aby studenty hodina bavila a chtěli se učit, protože to dělají pro sebe, ne protože musí. Měli by si osvojit základní fráze, říci zpočátku pár jednoduchých vět, které upotřebí v běžném životě, a nebát se je použít.

 

Jak jste zmínila, vyučujete i zaměstnance firem. Na co se zaměřujete u nich?

U zaměstnanců firem se musí zohlednit fakt, že jsou to plně zaměstnaní lidé, kteří se mnohdy učí ve svém volném čase. Mají rodiny, pracovní povinnosti, tak by je měla výuka motivovat k snaze osvojit si co nejvíce znalostí, zaujmout je pro daný jazyk.

 

Jaké jsou Vaše metody pro výuku jazyka? Máte např. nějaký speciální program pro děti a mládež, který podává látku zábavnou formou apod.?

Podstatné je, aby studenti pochopili daný jev, nebáli se jazyk použít, i když jim to zrovna nepůjde. Začleňuji do výuky hry, křížovky, studenti uvítají jakoukoli změnu. Velice je zajímal i německý film s titulky.

 

Vedete mj. intenzivní kurz pro mládež, který má pomoci k získání základů pro započetí výuky druhého cizího jazyka (např. na 2. stupni či před nástupem na střední školu). Jak tento kurz probíhá a jaké základy klienti získají?

V současné době se zavádí na 2. stupni základních škol další cizí jazyk. Studenti by měli získat základy tohoto jazyka, gramatiky a poté dokázat reagovat v běžných životních situacích. Neměli by mít obavy ze zvládnutí dalšího jazyka. Kurz bude probíhat před koncem prázdnin, 2 hodiny denně 4 dny v týdnu, aby mohli nabyté znalosti ve škole hned využít a řádně vstřebat.

 

Co byste vzkázala svým klientům?

Nebát se začít s dalším jazykem, třeba i opakovaně, dělají to pro sebe. To, co se naučí, jim už nikdo nevezme a nabízejí se jim tak další možnosti.